Nejznámější keltské symboly

Keltové, národ, jehož jiskra vyhasla již před jedním a půl tisíci lety, měli své symboly, z nichž mnoho známe a používáme dodnes. Keltské symboly měli však také svá specifika a byli jedinečné v tom, že jsou pro tuto kulturu tak příznačné. Spirálové motivy, keltský kříž, nákrčník. Každý člověk trochu znalý historie spolehlivě určí umění založené na keltských vzorech, které jsou dnes opět velmi oblíbené – snad právě pro svoji osobitost a nezaměnitelnost.

Slovo symbol pocházející z řeckého symbolon (= značka, znamení, obraz) lze chápat jako zjednodušenou prezentaci něčeho jiného, složitějšího, nepojmenovatelného. V jistém smyslu je symbolem například číslo, neboť vyjadřuje nějakou hodnotu, symbolem je kříž, představující křesťanskou víru. Symbolem je také žezlo, jež je zhmotněnou reprezentací moci, která je jinak komplexní a abstraktní záležitostí. Jisté je, že své symboly má každý národ, kultura, civilizace. Mezi jednotlivými lidskými kulturami a věky se některé symboly liší, ale mnohé z nich také až překvapivě opakují. Jsou symboly, které nepřesahují hranici jedné země a jedné doby – a jsou naopak takové, které se vyskytují napříč kontinenty i tisíciletími.

Keltské symboly bohů a symboly z mýtů

Keltské symboly bohů neboli jejich atributy – to, co je reprezentuje, co je představuje a je pro ně typické – jsou nejčastěji spjaty s tradičními motivy přírody, koloběhu života, války…

Bůh Esus

Jeden ze tří nejvyšších galských bohů, Esus, je zobrazován s větvičkou jmelí a kancem, případně se sekerou, jak kácí strom. Také samo jméno tohoto boha je prodchnuto symbolikou. Původní Hu Hesus vyjadřuje v první části semeno a růst dítěte v obra, druhá část je pak pojmenováním ducha stromů a růstu přebývajícího v kmeni.

Symbolem boha přírody Cernunna je jelen, potažmo jelení parohy. Teutates, dnes všeobecně známý z komixů o Asterixovi a Obelixovi, je reprezentován beranem. Bohyně Epona drží v ruce zlatý klíč – je to symbol spojení s druhým světem, kde žijí bohové a kam přicházejí mrtví.

Zřejmě nejznámějším symbolem z keltských legend je Artušův meč, Excalibur. Meč, který je „ztělesněním“ královské moci a síly.

Také v irském mýtu o lidu Tuatha de Danann vystupují významné symboly. Tito potomci z božského rodu kdysi prý připluli do Irska a přivezli s sebou čtyři poklady. Kámen Fál, který prý vykřikl, když na něj usedl pravý král, a stal se tak korunovačním kamenem irských králů. Lugův oštěp děsící svým řevem nepřátele, a tím zaručující vítězství. Nuadův meč, který každého přemohl a je možná předlohou již zmíněného Excaliburu z pozdějších legend. A nakonec, Dagdův kotlík hojnosti, který každému dával jídla a pití do sytosti a uměl prý oživit mrtvé.

Keltové a jejich jmelí, duby a kanci

To, že Keltové byli blízko přírodě a jejich náboženství je s ní neodmyslitelně spjato, je všeobecně známo. Také nejvýznamnější keltské symboly pocházejí z lůna matky země. K tomu nejposvátnějšímu, co Keltové znali, patřili tři – pro nás zcela světské a všední – věci. Jmelí, dub a kanec.

Dub patřil mezi zásadní keltské
symboly síly a života.

Jmelí je neodmyslitelně spjato s keltskými kněžími, druidy. Ti jej sbírali zlatým (resp. pozlaceným) srpem o letním slunovratu nebo šestý den po novoluní. Tento sběr byl obzvláště významnou událostí. Dokonce natolik významnou, že kvůli ní bývali obětováni dva býci. Jmelí se při sběru nesmělo dotknout země, to se považovalo za špatné znamení, stejně jako to, pokud druidové nemohli žádné jmelí najít.

Kanec byl keltským symbolem síly, prosperity a odvahy. Byl atributem mnoha a průvodcem mnoha božstev. Kančí maso bylo také bohům obětováno, dáváno do hrobů mrtvým a také považováno za vybranou pochoutku. Jeden z rituálů, jenž měl zajistit úrodu v příštím roce, bylo zakopání kance na poli. Symbol kance se také nezřídka objevuje například na keltských přilbách, bojových zástavách a hlavou kance bývaly zakončeny bojové a rituální trumpety.

Dub byl posvátným stromem Keltů a patřil mezi zásadní keltské symboly síly a života. Ostatně tento mocný strom si vydobyl významnou pozici takřka u všech starých národů a posvátný význam měl stejně jako u Keltů také u Germánů i dávných Slovanů.

Nákrčník – torques

Nákrčník byl pro Kelty symbolem moci.

Mezi keltské symboly neodmyslitelně patří nákrčník neboli torques. Je typickým atributem Keltů a doklady o jeho existenci máme od nejstarších dob halštatské kultury až po období úpadku a ústupu Keltů. Tento náhrdelník byl symbolem moci, a proto byl výsadou králů, mocných válečníků, bohů, hrdinů ale i kněžích.

Použitý materiál (od bronzu přes železo, stříbro až po zlato), složitost ozdob a mohutnost tohoto atributu moci, který je obdobou královského žezla, podával jasné svědectví o tom, jakému postavení se jeho nositel těší.

Keltské symboly spirál a trojdílné symboly

Trojdílné symboly a spirály jsou zřejmě nejspecifičtějším rysem keltské kultury a umění. Tyto ornamenty byly využívány v náboženství, šperkařství i umění a dnes si většina lidí představí právě je, když je řeč o typických keltských motivech. Trojdílný symbol je skutečně velmi starý a jeho používání je doloženo již v době kamenné. Má představovat plodivou sílu Velké Bohyně a koloběh života.

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: