Keltové - historie

Laténská kultura

Název laténská kultura je odvozován od archeologického naleziště s názvem La T ène, kde bylo v roce 1857 objeveno velké množství artefaktů. Nachází se poblíž...

Keltové v Galii

Galie (popřípadě Gallia) bylo ve starověku římské označení pro poměrně rozsáhlé území v západní Evropě. Konkrétně se jednalo o oblast dnešní Francie, Belgie,...

Původ Keltů

Odkud Keltové přišli? Kde ležela jejich pravlast? Původ Keltů je dodnes zahalen tajemstvím, ačkoli existují četné hypotézy, stále tyto otázky nejsou uspokojivě...

Jak žili Keltové

Keltové jsou kulturou, která ovládala severní polovinu Evropy v dobách před Germány a Slovany. Civilizací, jež dokázala být mocná, ale i tragicky neschopná udržet se...

Keltové v Čechách a na Moravě

Ačkoli jsou České země tradičně považovány za ryze slovanské, což je pravděpodobně dáno zejména působením národního obrození, jehož silné zaujetí vším...

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: