Borovice

21.2. - 2.3.
25.8. - 3.9.

 

Lidé ve znamení Borovice

Člověk ve znamení Borovice se už rodí moudrý. Rozhodne-li se svého vysokého potenciálu využít, čeká jej závratná kariéra bez většího úsilí a je velkým přínosem i pro své okolí, které dokáže nenásilně učit a vést. Víra v dobro z něj dělá někdy až idealistu, a proto se v životě setkává s nepochopením, což jej neodradí od jeho poslání předávat lidem vše, co považuje za důležité. Jeho schopnost dosahovat cílů poměrně snadno jej může svést na scestí v podobě honby za mamonem, odkud těžko hledá cestu zpět. Jak bylo Borovicím dáno do vínku po stránce mentální, tak jim nepřeje v partnerských vztazích. Těžko si nachází rovnocenný protějšek, který by jim vyhovoval, a tak mají tendence se usadit až v pozdějším věku.

Vztahy

Zrozenci Borovice se snadno nechají strhnout city, ale jak rychlé je vzplanutí, tak rychle je zase opouští, pokud zjistí, že protějšek nesplňuje jejich představy o dokonalosti. Každé své zklamání prožívají velmi silně, a to i proto, že si ve své hlavě již vytvořili dokonalý obraz, který se ovšem neshoduje s realitou.

Zdraví

Tito lidé se těší poměrně pevnému zdraví až do pozdějšího věku, ale měli by se vyvarovat stresu a přepracování.  

Práce

V zaměstnání jsou tito lidé houževnatí, ale neuznávají autority. Je pro ně proto vhodnější, pokud jsou svými vlastními pány. Touha po majetku je nutí překonávat překážky a nebojí se jít si tvrdě za svým cílem.

+ -
Inteligentní Impulzivní
Houževnatá Náročná
Dobrosrdečná Idealistická
Cílevědomá  
Učenlivá  

Známé osobnosti narozené ve znamení Borovice

Victor Hugo, Johann Wolfgang Goethe, Bedřich Smetana, Leonard Bernstein, George Washington

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: