Keltský Horoskop

Keltský horoskop

Keltský horoskop, podobně jako u zvěrokruhu, přiřazuje symboly k období narození člověka. Keltové díky pevnému spojení s přírodou keltský horoskop vypracovali i z úcty ke stromům, které brali jako součást svého kmene. A tak vznikl keltský horoskop, také nazývaný stromoskop.

Keltský horoskop - historie

Keltové byli rozsáhlé skupiny kmenů žijících na území Evropy v období starověku. V keltských pověstech není žádnou výjimkou symbolika přerodu člověka ve strom. I to dokazuje, jakou úctu měli Keltové ke stromům, které jim byli domovem, obživou i inspirací. Základ pro keltský horoskop vytvořili keltští kněží, mágové a učenci – druidové, kteří byli pověstní svým vztahem k přírodě, jež je inspirovala právě k přirovnání vlastností k určitému stromu.

Keltský horoskop – stromoskop

Keltský horoskop začíná listopadem, neboť v tomto měsíci začínal i keltský rok svátkem Samhaim. Během celého roku se střídá celkem dvacet jedna různých stromů po desetidenních obdobích, proto se většina těchto znamení opakuje dvakrát a některé i třikrát. Obzvláště významná období pro keltský kalendář jsou jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat. V tomto čase je stromoskop pro zrozence těchto znamení obzvláště příznivý.

Vzhledem k tomu, že Keltové neměli úplně přesný kalendář, který počítal s přestupnými roky, je nutno počítat s posunem až o tři dny, tedy lidé narození ve dnech začátku daného stromu mají také vlastnosti stromu předcházejícího.

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: